دبستان دخترانه سادات اداره آموزش و پرورش ناحیه 5 استان اصفهان

ورود
جهت پیش ثبت نام چنانچه اولین بار است به سامانه مراجعه میفرمایید گزینه ثبت نام و در غیر اینصورت گزینه ورود را انتخاب نمایید توجه فرمایید رمز عبور نوآموز همان کد ملی ایشان است