پیش دبستان و دبستان غیردولتی دخترانه سادات اداره آموزش و پرورش استان اصفهان

رحمت خدا بر بنده اى که امر ما را زنده کند، دانش هاى ما را فرا گیرد و به مردم بیاموزد. اگر مردم زیبایى هاى سخنان ما را مى دانستند از ما پیروى مى کردند.(امام رضا علیه السلام )